Disclaimer Jay Dee International.

Voor de goede orde

Deze gehele website is eigendom van Jay Dee International te Oisterwijk. Niets van deze internetpagina(‘s) mag worden overgenomen voor verdere publicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. Jay Dee International streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Jay Dee International verleent ten aanzien van die informatie echter geen garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Jay Dee International zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website. Copyright © 2014; Jay Dee International

Disclaimer

This entire website is the property of Jay Dee International in Oisterwijk. No part of these internet pages may be copied for further publication without the prior written consent of the board. Jay Dee International does everything within its power to ensure the information on this website is correct. However, Jay Dee International cannot offer any guarantee where this information is concerned, nor can it be assumed Jay Dee would automatically offer such a guarantee. Jay Dee International cannot be held responsible for any damages of whatever nature, including direct, indirect or consequential damage, derived from or in connection with using or accessing this website. Copyright © 2014; Jay Dee International

Der Ordnung halber

Diese komplette Website ist Eigentum der Jay Dee International in Oisterwijk (NL). Nichts von diesen Internetseiten darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Geschäftsführung für weitere Veröffentlichung übernommen werden. Die Jay Dee International bemüht sich darum, dass alle Informationen in diesen Internetseiten korrekt sind. Die Jay Dee International gewährleistet jedoch weder die Korrektheit der Daten, noch kann angenommen werden, dass sie eine derartige Gewährleistung stillschweigend gegeben hat. Die Jay Dee International haftet auf keinen Fall für irgendwelche Schäden, unter denen direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Benutzung oder dem Besuch dieser Internetseiten ergeben. Copyright © 2014: Jay Dee International